LSA bewoners

LSA bewoners. Een vereniging van actieve bewonersgroepen door het hele land die zich inzetten voor hun buurt. Zo runnen bewonersgroepen bijvoorbeeld buurthuizen, lokale fondsen of onmisbare ontmoetingsplekken. Ze werken aan een eerlijke en sociale energietransitie. Sommige bewonersinitiatieven groeien uit tot BewonersBedrijf of WijkBV en creëren mét en vóór buurtbewoners sociale werkplekken in het hart van de gemeenschap.

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

Stichting Breinstorm Zuiderzeeland

Stichting Breinstorm Zuiderzeeland ondersteunt en adopteert innovatieve initiatieven in de Provincie Flevoland. Haar focus ligt op culturele projecten, bevorderen van de duurzame economie, een duurzame samenleving en permanente educatie.

Momenteel ondersteunt Breinstorm Zuiderzeeland een project rondom een prachtige dynamische toer langs de parels in het landschap van Flevoland, de Flower Power Walk, een kunstproject voor amateurtalenten uit de hele samenleving en Samenkragt.

CollectieveKracht

CollectieveKracht is hét kennisplatform van en voor burgercollectieven uit alle sectoren: van energie tot wonen, van zorg tot voedsel. CollectieveKracht verbindt en helpt de burgercollectieven om veerkrachtig te ontwikkelen en obstakels samen te overwinnen. Onafhankelijk, gratis en toegankelijk.

Flever, samen werken aan een vitaal Flevoland

Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland. Wij zijn de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een krachtige samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Ons doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen. 

Deze bijdrage leveren we in drie programma’s: Positieve Gezondheid, Arbeidsmarkt en Onderwijs en Versterken van Inwoners.