Stichting Stadswijkverwarming

Onze organisatie heeft als doel om de gemeente, haar bewoners, buurten en wijken nu en in de toekomst bij te staan bij de uitdaging om stadswijkverwarming zo optimaal mogelijk in te zetten. Nederland gaat de komende decennia van fossiele brandstoffen als gas af.

Organisatie contactgegevens

Deel op social media!

Activiteiten

Gerelateerd