Werksessie: Podium voor bewonersinitiatieven op 27 juni in Lelystad

Hoe krijgen burgercollectieven de waardering voor de bijdrage die zij leveren aan de houdbaarheid van de zorg en hoe kunnen we de samenwerking tussen de markt, overheid en burger stimuleren?

In Nederland zijn al 1 miljoen mensen bezig met burgerinitiatieven, van zorg en welzijn tot aan energie, voedsel en cultuur en onderwijs. Er ontstaat langzamerhand een nieuwe balans tussen de markt, overheid en burger. Burgers gaan het steeds meer zelf doen. We ontdekken dit meer en meer in de hoge maatschappelijke veerkracht die er al is. Dit biedt voor Samen Buurten – in samen werking met Samenkragt en Flever – de kans voor een serie van gekantelde werksessies: de burger staat centraal. 

Burgerinitiatieven zijn van groot belang omdat ze de kracht en betrokkenheid van individuen in de samenleving mobiliseren. Ze bieden een platform voor gemeenschapsopbouw, empowerment en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Burgerinitiatieven bevorderen participatie, versterken sociale cohesie, stimuleren innovatie en dragen bij aan een veerkrachtige en duurzame samenleving.

Het maatschappelijk initiatief levert een grote bijdrage aan onze samenleving. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe mensen van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Zij herontdekken de waarde van noaberschap en gemeenschapszin. Er bestaat een andere wereld tussen overheid en markt, tussen publiek en privaat. Dat is de wereld van gemeenschappen, van bewoners en hun collectieven. Maar welke verbindingen zien we tussen de drie disciplines en hoe kunnen we deze eventueel optimaliseren?  

Dit is een samenwerking tussen Samenkragt, Flever en Samenbuurten.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 27 juni
Tijd: 
14.00 uur tot en met 17.00 uur
Locatie: 
Stichting Utopodium in Lelystad
Prijs: 
Gratis
Deelnemers: maximaal 50 deelnemers

Meld je hier aan: https://samenbuurten.nu/27-06-2023-podium-voor-bewonersinitiatieven-

Het globale programma:

14.00 uur – 14.15 uur: Ontmoet Utopodium, theater Rap & Roer

De ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat de overheid en de markt de maatschappelijke uitdagingen niet (meer) alleen aankunnen. Daar zijn ook de burgerinitiatieven voor nodig. Utopodium is daar een geweldig voorbeeld van. Ron en Caroline vertellen over Utopodium en wat Rap en Roer doet, over hun visie en wat zij betekenen voor de de buurt en bewoners.

14.15 uur – 14.45 uur: Markt, overheid en burger

In een gesprek komen Freerk Dijkstra (Flever), Winne van Woerden (Commons Network) en Sjaak Kruis (Wethouder Lelystad met onder meer de portefeuilles ‘Mensen maken de buurt’, participatie en cultuur) bijeen om te praten over de verbinding en de eventuele mismatch tussen deze drie partijen. Eenieder praat vanuit zijn/haar eigen expertise, werkwijze en ervaringen. 

14.45 uur – 15.00 uur: Rondleiding door Utopodium

15.00 uur – 15.15 uur: Pauze

15.15 uur – 16.30 uur: Werksessies: welke kansen liggen er?

Het is hoog tijd dat de snelgroeiende beweging: ‘burgerinitiatieven’ de plek krijgt die haar toekomt. Samen met de waarden die daar gelden en zo anders zijn dan die van de overheid en de markt. Waarden als solidariteit, samenwerking en verbondenheid. Deze sessies hebben als doel de verbinding tussen overheid, instellingen en bewonerscollectieven te versterken en worden begeleid door Marcel Kolder van het burgerinitiatief Samenkragt, onderdeel van Nederland Zorgt voor Elkaar. De thema’s die worden behandeld bij de werksessies zijn:

  • Cultuur (samen theater maken)
  • Welzijn (samen met jongeren)
  • Armoede (samen elkaar opvangen
  • Vluchtelingen (samen met ondernemers oplossen)
  • Gezondheid (samen sporten)
  • Voedsel (samen eten)
  • Sociaal Weefsel (samenbuurten)

 16.30 uur – 17.00 uur: Conclusie van de werksessies

Sjaak Kruis (Groenlinks). Wethouder cultuur, participatie en duurzaamheid Lelystad.

Deel op social media!

Gerelateerd