Stichting Stadswijkverwarming

Onze organisatie heeft als doel om de gemeente, haar bewoners, buurten en wijken nu en in de toekomst bij te staan bij de uitdaging om stadswijkverwarming zo optimaal mogelijk in te zetten. Nederland gaat de komende decennia van fossiele brandstoffen als gas af.

Stadswijkverwarming Almere

Almere staat op het kantelpunt om duurzamer de stad te verwarmen. Om dat op een zo optimale en redelijk manier te doen vraagt veel kennis van stad en bewoners. Want wat is duurzaam, en kan dat voor een redelijke prijs. Onze organisatie is belangenbehartiger voor de inwoners van de stad. We zijn een vrijwilligersorganisatie.

0