Profielfoto

Marcel KolderOffline

  • Stichting Breinstorm Zuiderzeeland

Werksessie: Podium voor bewonersinitiatieven op 27 juni in Lelystad

Hoe krijgen burgercollectieven de waardering voor de bijdrage die zij leveren aan de houdbaarheid van de zorg en hoe kunnen we de samenwerking tussen de markt, overheid en burger stimuleren? In Nederland zijn al 1 miljoen mensen bezig met burgerinitiatieven, van zorg en welzijn tot aan energie, voedsel en cultuur en onderwijs. Er ontstaat langzamerhandContinue reading

Lees meer

Manifest: Burgercollectieven noodzakelijk voor een vitale provincie

Deze brief sturen wij u namens vele leden van ons regionale netwerk Samenkragt, het startende netwerk van burgercollectieven en vrijwilligers in de provincie Flevoland naar de informateur en alle fracties in de Provinciale Staten. Graag vragen wij uw aandacht voor de positie van burgercollectieven in onze provincie. Het maatschappelijk initiatief heeft altijd een grote bijdrageContinue reading

Lees meer

Stichting Stadswijkverwarming

Onze organisatie heeft als doel om de gemeente, haar bewoners, buurten en wijken nu en in de toekomst bij te staan bij de uitdaging om stadswijkverwarming zo optimaal mogelijk in te zetten. Nederland gaat de komende decennia van fossiele brandstoffen als gas af.

Lees meer

Een energievolle fijne samenkragt in 2023

Het was een bewogen jaar. Corona en onze gezondheid, een oorlog in Oekraïne, energiearmoede, een haperende economie. Betrokken inwoners en vrijwilligers als jullie zijn zo enorm belangrijk geweest in het afgelopen jaar. En zorgden voor lichtpuntjes in het duister voor sommige mensen. En juist daarom wensen we iedereen die betrokken is bij onze community eenContinue reading

Lees meer

Back to the future, deden we het vroeger beter?

We moeten ons de vraag stellen hoe we de inrichting van onze maatschappij het komende decennium gaan inrichten en fundamenteel aanpassen om de personele uitdagingen van de 21ste eeuw te omarmen. Transities zijn mensenwerk. We moeten zelf aan de slag. In Nederland zijn 1 miljoen mensen bezig bezig met vrijwilligerswerk bij burgerinitiatieven, van zorg enContinue reading

Lees meer
Even wachten...