Subsidies

Maex

MAEX is het landelijke platform dat de sociale waarde van de sector van sociale initiatieven en -ondernemers transparant maakt en investeren in deze initiatieven stimuleert. De MAEX Impuls is een tijdelijk gevuld fonds. Met de MAEX Impuls versterken we sociale initiatieven en -ondernemingen om zo nog meer impact te maken. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een communicatie-, administratie- of fondsenwervingsstrategie. MAEX heeft zelf geen vermogen, maar werkt samen met partners zoals fondsen, gemeenten en bedrijven om geld en/of kennis ter beschikking te stellen aan deze initiatieven via de MAEX Impuls.

Fonds Bijzondere Noden Almere

Het Fonds voor Bijzondere Noden is een noodhulpfonds dat Almeerders ondersteunt die tussen wal en schip vallen. Dat is nodig, vooral nu steeds minder mensen een beroep op kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijstand en de ziektekostenverzekering. Het Fonds werkt nauw samen met andere hulporganisaties. Het Fonds streeft naar een circulaire economie en zal dit bij toekenning meenemen. Het Fonds verleent materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering.

Programma Samen

In Programma SAMEN! slaan het VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG twee jaar lang de handen ineen met bewoners en gemeenten om samen nieuwe wegen te bewandelen en samen meer mogelijk te maken. Startende bewonersinitiatieven worden op allerlei manieren ondersteund, door zowel gemeenten als door veel fondsen. Er zijn ontzettend veel prachtige voorbeelden in heel Nederland. Maar als bewoners eenmaal actief zijn en verder willen na de opstartfase, dan blijkt het duurzaam samenwerken met gemeenten en fondsen nog best ingewikkeld. We kunnen daar bij helpen. Kijk eens op onze website voor meer informatie hierover.

VSBfonds

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar.

Kansfonds

We geloven in een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Daarom doen we alles wat nodig is om te zorgen voor een thuis, zodat mensen in kwetsbare situaties niet buitengesloten raken. Kansfonds helpt thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft. Wil jij ook thuisgeven? Dien dan een projectaanvraag in. Lees hier hoe wij jouw initiatief op weg helpen.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert. We zijn en worden allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Van Zeeland tot Groningen. Van Aruba tot St. Eustatius. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.